Trafik & Konverteringsanalys – värdeutlåtande på data & struktur

kr7,950.00

Varför?

Du vill veta hur bra trafiken är som genereras, samt om interndata är tillförlitliga och den troliga effekten på verksamheten i stort i områden som försäljning, vinst och tillväxt.